ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Денис Черніков
Співкеруючий партнер
+380634567179

Зв'язатися з нами

Зв'язатися з нами

Ваше повідомлення успішно надіслано

Розрахувати вартість послуг

Ваше питання стосується мобілізації?
Ваше питання стосується проходження військової служби (звільнення, відпустка, компенсація)?
Ваше питання стосується ВЛК?
Ваше питання стосується виїзду за кордон?
Інші

Розрахувати вартість послуг

Ваше повідомлення успішно надіслано

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Питання військового обліку працівників на підприємстві починаючи із лютого 2022 року отримало нову актуальність, а мобілізаційні процеси, що були запущені, виявили недоліки в організації та веденні такого обліку, як ТЦК та СП, так і підприємствами.

Це стало підставою для прийняття Кабінетом Міністрів України 30 грудня 2022 року нового порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою № 1487 (надалі – Порядок).

Новим Порядком організацію військового обліку на підприємстві покладено власне на керівника такого.

У даній статті пропонуємо розглянути основні моменти організації та введення військового обліку саме на підприємстві.

Щодо яких категорій працівників ведеться облік?

Військовому обліку підлягають працівники, що мають статус:

 • призовників, у віці від 17 років до 26 років включно;
 • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Хто веде військовий облік?

На підприємствах, в установах та організаціях обов’язки з ведення військового обліку покладаються на відповідальну особу.

Такі спеціалісти повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.

В залежності в наявної кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємстві до ведення військового обліку залучається відповідна кількість осіб, зокрема:

 • від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів - одна особа;
 • від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів - дві особи;
 • від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів - три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів - по одній особі додатково.

У разі перебування на військовому обліку менше як 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів військовий облік здійснюється особою служби персоналу (відділу кадрів), якій обов’язково встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Які основні вимоги порядку організації та ведення військового обліку на підприємстві?

 • ведення персонального військового обліку за окремими списками: (резервістів) офіцерського складу, військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу, військовозобов’язаних та резервістів з-поміж жінок, призовників;
 • складання відомостей оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • направлення до районних (міських) ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних, у разі прийняття, звільнення з роботи, переведення на іншу посаду, або зміни інших облікових даних;
 • звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах, а також даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) ТЦК та СП;
 • складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • здійснення перевірок стану військового обліку на підприємстві відповідно до затвердженого графіка.

Тут вказані основні форми ведення військового обліку на підприємстві, однак є інші обов’язки, які покладаються як на керівника підприємства, так і на відповідальну особу.

Більшість вимог порядку ведення військового обліку мають встановлені строки виконання таких, зокрема направлення повідомлення про зміну облікових даних здійснюється, у разі прийнятті на роботу нового працівника, здійснюється протягом 7 календарних днів.

Посадові особи підприємств несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, за:

 • неподання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,
 • прийняття на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку,
 • незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки,
 • перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці,
 • несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб.

Юридична компанія CHERNIKOV & PARTNERS на професійній основі займається питаннями військового обліку працівників підприємств, установ, організацій, зокрема ми пропонуємо:

 • консультування з окремих питань військового обліку працівників
 • підготовку підприємства до проведення ТЦК та СП перевірки вимог порядку військового обліку
 • організацію системи військового обліку та повний супровід підприємства в частині ведення такого